Italy: Emilia-Romagna Italy: Veneto Croatia: Istria Hungary: Szècsèny Austria: Kärnten Poland: Opolskie Italy: Emilia-Romagna Italy: Emilia-Romagna
 
experience
sleeping
eat & drink

Rural Tour

U kontekstu zajedni?ke inicijative, koju promovira Europska zajednica kroz program INTERREG IIIB CADSES, Austrija odnosno savezna pokrajina Koruška, Hrvatska odnosno Istarska županija, Ma?arska, odnosno regija Szecaseny, i Italija odnosno regije Emilia-Romagna i Veneto, udružile su se poradi razvoja novog proizvoda u ruralnom turizmu, nazvanog Rural Tour.

Europska zajednica podržava navedeni projekt u cilju razvoja ruralnih podru?ja, pove?avanja integracije teritorijalne raznolikosti, ja?anja konkurentnosti kroz doprinos ekonomskoj i socijalnoj koheziji i to sve u skladu sa smjernicama održivog razvoja. Snaženjem komunikacije i protoka informacija me?u partnerima u projektu, omogu?uje se kvalitetna ekspertiza ruralnoga turizma.

Projekt je djelomi?no financiran od strane Europske zajednice.